Društvo  za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem “DREVO ŽIVLJENJA” je humanitarna, nevladna, neprofitna in strankarsko neopredeljena organizacija, ki deluje v javnem interesu  na področju socialnega varstva in si prizadeva pomagati zasvojencem z nedovoljenimi drogami in njihovim bližnjim na področju celotne Slovenije.

 

Društvo je  bilo ustanovljeno leta 2003 zaradi stiske zasvojencev in njihovih bližnjih, ki v svoji nesreči ne vedo, kam po pomoč, saj večina kvalitetnih programov poteka v tujini, kar pa onemogoča delo z njihovimi družinami in njihovo ponovno integracijo v okolje.

 

Poleg svetovanja imamo največji terapevtski center v Sloveniji, kateri je hkrati tudi zaščitena bio-kmetija, kjer se  uporabniki poleg terapije naučijo živeti zdravo v sožitju z naravo.

 

Kot je očitno, je problem zasvojenosti iz leta v leto hujši. Zasvojenost je bolezen in zasvojenec se iz njenega objema ne more rešiti sam, saj je njegova volja podrejena drogi. Iz tega razloga nudimo v prostorih društva nesebično pomoč ljudem,  ne ozirajoč se na njihovo starost, spol, etnijo, religijo ali socialni razred, na več nivojih: informativna pisarna v Izoli, kjer nudimo vsakršne informacije o drogah in reševanju zasvojenosti, samopomočna skupina staršev/svojcev zasvojencev, predavanja po šolah učiteljem in staršem ter naš prioritetni projekt – terapevtski center. 

Po izkušnjah znanih terapevtskih centrov je rehabilitacija v teh centrih del zelo uspešnega zdravljenja zasvojenosti. Zdravljenje se odvija v okviru začasnega odmika od družbe v skupnostih, kjer prevladuje pozornost, toplina in individualnost.

Cilj in namen terapevtske skupnosti je pridobitev ponovne svobode brez drog, oz.:

 

-          dokončna in popolna abstinenca,

-          soočanje z odgovornostjo za lastno življenje,

-          oblikovanje pozitivne osebnosti in spoštovanja samega sebe,

-          sprememba načina življenja (red, disciplina, higiena, delovne navade),

-          vključevanje v življenje v skupnosti,

-          vzpostavitev zrahljanih in prekinjenih družinskih oz. partnerskih vezi,

-          iskanje nove zdrave družbe,

-          pomoč pri šolanju in zaposlitvi

 

 

REFERENCE

 

-          Največji  poudarek je na spodbudnem in ugodnem soglasju lokalne in širše skupnosti, kar kažejo tudi podporna pisma, ki jih prilagamo

 

-          soglasje, podpora in naklonjenost občine Izola, v prioritetnem reševanju problematike drog in zasvojenosti,

 

-          pomen ustanovitelja dr.spl.med.Bossman Petra, kateri s svojo strokovnostjo in bogatimi izkušnjami na tem področju veliko pripomore, saj mora biti tovrstna rehabilitacija tudi pod stalno zdravniško kontrolo. Njegove reference:

 

- Vodja Centra za preprečevanje odvisnosti Piran od l. 1986-2000

- Soros foundation – drug prevention 1989

- Drug prevention and methadone therapy – Budimpešta 1990

- Harm reduction – Dunaj 1993

- Methadone program – Sicilija 2000

- Addiction and parenthood – Madrid 2000

- Cocaine, crack and amphetamine addiction – Dunaj 2001